RODO

W dniu 25 maja 2018 roku w życie weszły przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku traktujące o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).
Wprowadzą one jasne oraz ujednolicone dla całej Unii Europejskiej zasady przetwarzania danych osobowych.

W związku z powyższym, przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych Klientów.

Administrator danych osobowych:

GABIENET DIETETYCZNY, Bobolice 1b/6 57-200 Ząbkowice Śląskie, NIP:887-116-32-12

Specyfikacja przechowywanych danych osobowych:

Dane osobowe przekazywane przez Klientów, przechowywane są w sposób zależny od ich charakterystyki i powodu ich przechowywania.

  • Dane rozszerzone (imię i nazwisko) Klientów przechowywane są stacjonarnie
  • Dane kontaktowe (Imię, nazwisko i numer telefonu), przekazywane celem możliwości kontaktu Pacjenta/Klienta i Dietetyka, przechowywane są w kalendarzu , telefonie komórkowym Dietetyka;
  • Dane (imię, nazwisko, wiek oraz płeć) Klientów korzystających z usługi Analizy Składu Masy Ciała, przechowywane są stacjonarnie;
  • Dane szczegółowe (przekazywane w trakcie wywiadu medyczno-dietetycznego, będącego częścią Pierwszej Wizyty w gabinecie dietetycznym, będące niezbędne do podjęcia współpracy Dietetyka Magdaleny Tokaruk z Klientem, przechowywane są na dysku twardym komputera stacjonarnego, stanowiącego wyposażenie gabinetu dietetycznego i/lub w formie wydruku (przechowywanego w sposób uniemożliwiający dostęp osób trzecich)

Dane osobowe Klientów są przetwarzane i przechowywane przez czas niezbędny ze względu na cel ich przetwarzania.

Dane osobowe przetwarzane w celu wykonania usługi, realizacji zamówienia oraz wypełnienia przez Nas obowiązków prawnych będą przechowywane przez okres obowiązywania współpracy oraz po jej upływie przez czas niezbędny do obsługi;

Odbiorcy danych osobowych:

Przechowywane przez nas dane osobowe naszych Klientów, w zależności od ich specyfiki przetwarzane są:

  • Wyłącznie przez Dietetyka, którym dane te zostały udostępnione w związku ze świadczeniem na rzecz Klienta usług dietetycznych

Podmioty oraz osoby wymienione powyżej, zgodnie z obowiązującym prawem, są zobowiązane do zachowania pełnej poufności w związku z przetwarzaniem danych osobowych Klientów.

Cele oraz sposoby przetwarzania danych osobowych:

W zależności od specyfiki współpracy z naszym Klientem, jego dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w następujących celach:

  • Świadczenie usług gabinetu dietetycznego
  • Kontakt telefoniczny bądź e-mail w związku ze świadczeniem usług dietetycznych (umówienie terminu wizyty, przełożenie terminu wizyty, sprecyzowanie przekazanych przez Klienta informacji, konsultacje z Klientem w trakcie świadczenia usługi dietetycznej)

Modyfikacja lub usunięcie danych osobowych:

Wszelkie wnioski dotyczące zmian bądź usunięcia danych osobowych naszych Klientów, przyjmowane są:

  • Pisemnie na adres: Gabinet Dietetyczny Bobolice 1b/6 57-200 Ząbkowice Śl.
  • E-mailowo na adres: dietetyk.magdalena.tokaruk@wp.pl
  • Telefonicznie pod numerem telefonu: +48 881-775-588